ZEMİN

 ZEMİN

Su Muhtevasının Tayini

TS 1900-1/Mart 2006

Etüvde Kurutma Metodu

Madde 5.1.1.1 Deney 1 (A)

Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik   Kullanılarak)

TS 1900-1 /Mart 2006

5.1.2.2 Deney 2(B)

Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması

TS 1900-1 /Mart 200

 5.1.3 Deney 3

Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık) Tayini. (İnce Daneli Zeminler İçin)

TS 1900-1/Mart 2006

Madde 5.1.5 Deney 5(A)

Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık)Tayini (Orta ve İri Daneli Zeminler İçin)

TS 1900-1 /Mart 2006

5.1.5.2 Deney  5 (B)

Dane Çapı Dağılımının Bulunması için

TS 1900-1/Mart 2006                Madde 5.1.6.1 Deney 6 (A)

Yıkamalı Eleme Metodu

Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin Kuru Eleme Metodu

TS 1900-1 / Mart 2006 Madde  5.1.6.2 Deney 6 (B)

İnce Daneli Zeminlerin Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin Hidrometre Metodu.

TS 1900-1/Mart 2006                Madde 5.1.6.4 Deney 6 (D)

Zemin yerine kum doldurma metodu (ince ve orta daneli zeminler için küçük boşaltma silindiri metodu

TS 1900-1/Mart 2006

Madde 5.3.1 Deney 10

 

Zemin yerine kum doldurma metodu (ince ve orta daneli zeminler için büyük boşaltma silindiri metodu

TS 1900-1/Mart 2006

Madde 5.3.2 Deney 10

 

Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası Bağıntısının 2,5 kg.lık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart enerji) (Standart Proktor)

TS 1900-1/Mart 2006

Madde 5.2.1 Deney 7

 

Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası Bağıntısının 4,5 kg.lık Tokmakla Elde Edilmesi(Yüksek enerji)

TS 1900-1/Mart 2006

Madde 5.2.2 Deney 8

 

Taşıma Oranı Tayini Deneyi (CBR)

  TS 1900-2/Mart 2006

Madde 5.1 Deney 1

Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini

  TS 1900-2/Mart 2006

Madde 5.2 Deney 2

Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini

TS 1900-2/Mart 2006

Madde 5.3 Deney 3

Kayma Direncinin Kesme Kutusu İle Ölçümü

TS 1900-2/ Mart 2006

5.6 Deney  6        

Basınç Dayanımının üç eksenli hücrede (konsolidasyonsuz - drenajsız) ( UU ) boşluk suyu basıncı ölçülmeden tayini

TS 1900-2/Mart 2006

 Madde 5.4 Deney 4

Şişme Yüzdesi ve Şişme Basıncının Bulunması

TS 1900-2/ Mayıs 2007/ T 1 Madde 5.8.1 ve 5.8.2

ASTM 4546-03