BETON

 

Deneyi Yapılan

Deney Adı

Deney Metodu

Malzemeler/Ürünler

(Ulusal/Uluslararası Standardlar)

TAZE BETON

Taze Betonda Numune Alma

TS EN 12350-1/ Temmuz 2010

Taze Betonda Numune Çökme (Slamp) Deneyi

TS EN 12350-2/ Temmuz 2010

Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Kürlenmesi

TS EN 12390-2/Nisan 2010

Beton –Bölüm:1 Özellikler, İmalat ve Uygunluk

TS EN 206-1/Nisan 2002-Madde 5.2.8  Beton  Sıcaklığı       

SERTLEŞMİŞ BETON

Deney Numunelerinin Basınç Dayanım Tayini

TS EN 12390-3/Nisan 2010

Karot Numuneler – Karot Alma,

TS EN 12504-1/Ocak 2011

Madde 5

Tahribatsız Deneyler – Geri Sıçrama Değerinin Tayini

TS EN 12504-2/Aralık 2004

Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini

TS EN 12390-7/ Nisan 2010

ÇELİK-BETONARME İÇİN-DONATI ÇELİĞİ

Numune Alma

TS 708 /Nisan 2010-Madde 8.1.2

Boyut Kütle ve Toleranslar

TS 708 /Nisan 2010 – Madde 7.3 

Akma Mukavemeti

TS EN ISO 15630-1 / Haziran 2012

TS EN ISO 6892-1 / Mart 2011

Çekme Mukavemeti

TS EN ISO 15630-1 / Haziran 2012

TS EN ISO 6892-1 / Mart 2011

% Kopma Uzaması

TS EN ISO 15630-1 / Haziran 2012

TS EN ISO 6892-1 / Mart 2011